Maty drenażowe

MATY DRENAŻOWE

Jest to produkt krajowy i certyfikowany. Mata drenażowa przeznaczona jest do stosowania jako drenaż budowli melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych, nasypów, przy regulacji rzek, w umocnieniach i systemach drenażowych zboczy naturalnych oraz sztucznych, odwodnieniu dróg rolniczych, boisk, bieżni, ujeżdżalni, kortów sportowych oraz placów składowych i składowisk odpadów.