Jakie uszczelki do dławnic pomp wybrać?

Jakie uszczelki do dławnic pomp
Szerokie zastosowanie w instalacjach grzewczych, chłodniczych, a także przemysłowych znalazły pompy dławnicowe. Dławnica to element ciśnieniowy, który służy do pomieszczenia i uszczelnienia elementu jak trzpień czy wał. Może stanowić część korpusu bądź być oddzielona od niego. Typy uszczelek do dławnic pomp zależą od temperatury i rodzaju medium.

Uszczelki PTFE i grafit

PTFE to politetrafluoroetylen, inaczej nazywany teflonem. To tworzywo predestynowane, które wykorzystuje się do uszczelniania. Ma dobrą odporność temperaturową do 280 °C oraz wybitną odporność chemiczną. Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia uszczelki z przędz PTFE stosuje się w dławnicach pomp, a także armatur. Przewodnictwo cieplne poprawia dodatek inkorporowanego grafitu. Obniża on skłonność PTFE do wyciskania się w szczeliny między wałem lub trzpieniem a obudową dławnicy. Dlatego w większości przypadków używa się uszczelki z pierścieni PTFE z grafitem. Uszczelki z samego grafitu zaleca się dla pary i prac w wysokich temperaturach. Nie wymagają smarowania, ale regulacji podczas eksploatacji z powodu relaksacji i zużycia.

Szczeliwa plecione

Najczęściej używanymi uszczelkami dławnic pomp oraz armatur przemysłowych są szczeliwa plecione. Cechują się łatwością stosowania, uniwersalnością i trwałością. Mają relatywnie niską cenę i wielką popularność, mimo dużej liczby innych rozwiązań. Osiągnięcia inżynierii materiałowej i bardziej wyspecjalizowanych kompozycji materiałowych i konstrukcyjnych pozwalają na pozyskiwanie coraz lepszych uszczelek do dławnic pomp. Nieprawidłowości w uszczelnianiu dławnic do pomp są powodowane błędnym doborem szczeliwa do warunków pracy bądź złej instalacji. Bardzo ważny jest prawidłowy montaż uszczelki do dławnicy. Najstarszą metodą są uszczelnienia sznurowe. Ich typową wadą jest zapewnienie, tzw. technologicznego wycieku pompowanej cieczy. Nie można ich używać w pompowaniu cieczy wybuchowych czy trujących. Natomiast zaletą uszczelek sznurowych jest zminimalizowanie gwałtownych lub dużych wycieków spowodowanych, np. awarią. Dodatkowo ich instalacja jest bardzo prosta.