Wymiary uszczelek

Zajmujemy się produkowaniem różnorodnych podkładek do łączenia układów lub instalacji pracujących z cieczami zwykłymi, w wysokich temperaturach lub przemysłowymi. Tworząc nasze produkty staramy się, aby spełniały wszelkie normy umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie w każdych warunkach. W zależności od potrzeb dostarczamy uszczelki do połączeń kołnierzowych, śrubunków i szczeliw w różnych rozmiarach odpowiadających normom:
– PN-86,
– PN-EN 1514-1:2001,
– PN-B-02151-2:2018-01,
– H-74364.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tabelą, w której zostały podane takie wartości, jak ciśnienie, średnica nominalna oraz typy połączeń.

Wymiary uszczelek – co musisz wiedzieć?

Wymiar oferowanych produktów takich jak gumy do połączeń płaskich, kołnierzowych czy śrubunków jest zależny od obowiązujących reguł i przepisów, które dotyczą sposobu użytkowania artykułu w zależności od panujących warunków. Wymiary średnicy nominalnej, czyli wewnętrznej części uszczelek, są podawane w milimetrach i odpowiadają rodzajowi połączenia kołnierzowego, a także wyżej wymienionym normom. Największe z produkowanych gum sięgają nawet do ponad 1200 mm.

Norma uszczelek i jej rodzaje

Oferujemy połączenia kołnierzowe zgodne z poniższymi normami:
– PN-86 – polska klasyfikacja rozpoznania i frakcji gruntów drobno- oraz gruboziarnistych, np. żwirów, piasków, pyłów, iłów. Połączenia podlegające pod tą wytyczną nadają się do wykorzystania w różnego rodzaju maszynach przemysłowych czy rolniczych,
– PN-EN 1514-1:2001 – dotyczy kołnierzy i ich połączeń niemetalowych z i bez wkładek w określonych wymiarach. W ramach tej reguły można stosować wyłącznie połączenia o maksymalnej średnicy nominalnej 4000 mm w rurach i kształtkach o odpowiadających im oznaczeniach,
– PN-B-02151-2:2018-01 – dotyczy akustyki budowlanej oraz dopuszczalnego poziomu dźwięku i hałasu w budynkach użytkowych, który powstaje w skutek pracy różnego rodzaju urządzeń i instalacji, np. Grzewczych lub hydraulicznych. Połączenia stosowane w zgodzie z tym przepisem powinny zapewniać nie tylko izolację cieczy, ale również drgań oraz hałasów wywoływanych przez użytkowanie pomp ciepła, wentylatorów czy pieców grzewczych,
– H-74364 – dotyczy wykorzystania uszczelek kołnierzowych w rurociągach i armaturze odpornych na wysokie ciśnienie nominalne.