Tabela odporności uszczelek

Produkty dostępne w ofercie naszej firmy są wykonywane z różnych rodzajów gumy, metalu, fibry czy silikonu, które są odporne na różne odczynniki wykorzystywane do pracy maszyn lub całych instalacji. Każdy materiał uszczelek do połączeń kołnierzowych, śrubunków czy szczeliw charakteryzuje się innym stopniem podatności na substancje zwykłe lub toksyczne. Właśnie dlatego powstała nasza tabela – po to, aby Klienci zamawiający artykuły produkowane w naszej pracowni spełniały nawet najbardziej specyficzne i zdefiniowane potrzeby użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z oznaczeniami wyszczególnionymi w zestawieniu przed zakupem połączeń produkowanych przez naszą firmę.

Odporność uszczelek – w jakim środowisku można je wykorzystywać?

Staramy się, aby nasze produkty były dostosowane do różnych warunków pracy - zarówno w układach domowych takich jak instalacje grzewcze, hydrauliczne czy wentylacyjne, ale również w systemach przemysłowych, szczególnie w obsłudze specjalistycznych maszyn. Właśnie dlatego dbamy o to, aby materiały wykorzystywane do wytwarzania uszczelek kołnierzowych były odporne na różne surowce i odczynniki chemiczne, przemysłowe, budowlane czy substancje łatwopalne. Wszystkie z nich wyszczególniliśmy w tabeli dla gum:
- etylenowo-propylenowo-dienowych,
- butadeinowo-nitrylowych również o podwyższonej gęstości,
- fluorowych, tzw. Viton.

Tabela odporności uszczelek – jak czytać wyszczególnione wartości?

W dostępnej tabeli przedstawiliśmy wszystkie substancje i odczynniki, na które nasze uszczelki wykazują całkowitą, częściową lub ograniczoną odporność. Należą do nich m.in.:
- alkohole etylowe, techniczne czy metylowe,
- ciecze hydrauliczne,
- gazy piecowe i grzewcze,
- tłuszcze i oleje roślinne oraz odzwierzęce,
- siarkowodór i węglowodory,
- roztwory różnych substancji,
- rozpuszczalniki
i wiele innych.
Nie wiesz, jak odczytać dane umieszczone w tabeli lub jak odnoszą się one do środowiska, w którym będziesz wykorzystywać połączenia kołnierzowe? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszelkie wątpliwości i dobiorą materiał gumy dostosowany do Twoich potrzeb!

Lp.Medium chemiczneGAMBIT AF-1000GAMBIT AF-400GAMBIT AF-200GGAMBIT AF-OILGAMBIT AF-300GAMBIT AF-UGAMBIT AF-200 UNIVERSALGAMBIT MAGNUMGAMBITGRAF LUXGAMBIT AF-202GAMBIT AF-153GAMBIT AF-CHEMACIDPARO - GAMBIT
1.Aceton
2.Alkohol etylowy
3.Alkohol metylowy
4.Amoniak
5.Anilina
6.Benzen
7.Benzyna
8.Chlor (mokry)
9.Chlor (suchy)
10.Chloroform
11.Cykloheksanon
12.Etan
13.Fenol
14.Freon 11 i 12
15.Freon 22
16.Glikol etylenowy
17.Kwas azotowy 20%
18.Kwas azotowy 40%
19.Kwas fosforowy
20.Kwas mrówkowy
21.Kwas octowy
22.Kwas siarkowy 20%
23.Kwas siarkowy dymiący
24.Kwas siarkowy 65%
25.Kwas solny 20%
26.Kwas solny 36%
27.Mydło
28.Nadmanganian potasu
29.Nafta
30.Octan etylowy
31.Olej hydr. (mineralny)
32.Olej hydr. (estry fosf.)
33.Olej silnikowy
34.Powietrze
35.Trójchloroetylen
36.Woda
37.Woda morska
38.Wodorotlenek amonu
39.Wodorotlenek potasu
40.Wodorotlenek sodu
41.Wodorotlenek wapnia

● - płyta zalecana

▲ - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji

■ - nie stosować