Termoizolacje

TERMOIZOLACJE

Hasłem naszych czasów jest racjonalne gospodarowanie dostępną energią. Wykładnikiem postępu technicznego dla użytkownika jest stosowanie nowoczesnych izolacji termicznych. Nasze termoizolacje znajdą zastosowanie nie tylko w przemyśle technicznym, ale również w domu, gdzie znajduje się kominek.