Płyty uszczelkarskie

Płyty uszczelniające techniczne

Celem naszej firmy jest zapewnianie klientom dostępu do innowacyjnych rozwiązań z zakresu uszczelniania. Dlatego w oferowanym asortymencie mamy również płyty uszczelniające o wartościach technicznych. Są to nowoczesne materiały, za pomocą których można wykonywać uszczelnienia techniczne przystosowane parametrami do szerokiego zakresu ciśnień i temperatur. Tego typu produkty są przeznaczone do kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Nasze płyty uszczelkarskie stanowią doskonały materiał, z którego można wycinać uszczelki do armatur.  Płyty uszczelniające o wartościach technicznych nadają się również do połączeń kołnierzowych oraz do wycinania uszczelek, które mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Poniżej znajdą Państwo listę dostępnych w naszym asortymencie płyt uszczelniających technicznych wraz z dokładnym opisem i specyfikacją techniczną.

Płyta uszczelkarska do popularnych zastosowań. Zbudowana na bazie włókien syntetycznych, najwyższej jakości włókien mineralnych i wypełniaczy powiązanych elastomerem na bazie kauczuków NBR.

Środowisko pracy:

Woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Polecana przede wszystkim do instalacji niskociśnieniowych i niskotemperaturowych.

Temperatura max. 155 oC, ciśnienie max. 3MPa

Bardzo popularna płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich ciśnień i temperatur. Specjalnie polecana do instalacji oleju opałowego.

Środowisko pracy:

Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych, kwasów i zasad.

Temperatura max. 180oC, 4MPa.

Płyta przeznaczona do wysokotemperaturowych połączeń kołnierzowych. Bardzo korzystna relacja ceny do walorów użytkowych.

Środowisko pracy:

Woda, para wodna, roztwory soli, słabszych kwasów i zasad.

Temperatura max. 300oC, ciśnienie max. 10 MPa.

Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie wysokich ciśnień i temperatur.

Środowisko pracy:

Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.

Temperatura max. 350oC, ciśnienie max. 10 MPa.

Nowo skonstruowana bezazbestowa płyta uszczelkarska do popularnych zastosowań. Zbudowana na bazie włókien syntetycznych, najwyższej jakości włókien mineralnych i wypełniaczy powiązanych elastomerem na bazie kauczuków NBR.

Środowisko pracy:

Woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Polecana przede wszystkim do instalacji średniociśnieniowych i średniotemperaturowych.

Temperatura max. 380o C, ciśnienie max. 8 MPa

Właściwości:

Wysokotemperaturowe połączenia kołnierzowe, przy dużych skokach ciśnienia i przy dużych prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji.

Środowisko pracy:

Woda, paliwa, oleje, rozpuszczalniki,

Temperatura max. 400o C, ciśnienie max. 8 MPa

Wysokoparametrowa płyta przeznaczona do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań.

Środowisko pracy:

Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.

Temperatura max. 380o C, ciśnienie max. 12 MPa

Biorozpuszczalne włókina mineralne, włókna aramidowe KEVLAR, oraz wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR tworzą płytę Gambit AF- MF. Wysokoparametrowa oraz olejoodporna posiada zwiększoną odporność termiczną dla pracy w parze wodnej.

Środowisko pracy:

woda, para wodna, nafta, paliwa, oleje

Temperatura max. 400oC, ciśnienie max. 12 MPa

Płyta uszczelkarska Gambit Magnum powstała na bazie unikalnych włókien oraz wypełniaczy i kauczuku. Płyta różni się od pozostałych płyt zwiększoną elastycznością dzięki czemu posiadają dłuższą żywotność.

Temperatura max. 420oC, ciśnienie max. 10 MPa.

Płyta odporna na działanie kwasów i zasad. Polecana głównie do przemysłu chemicznego.

Temperatura max. 250oC, ciśnienie max. 4 MPa. 

Płyta uszczelkarska do zastosowań w wysokich temperaturach i ciśnieniach. Wykonana z folii z grafitu ekspandowanego o czystości 99,5% zbrojona blachą perforowaną AISI 316L o grubości 0,1mm.  Odporna na cykle mechaniczne i termiczne oraz skoki temperatur.

Środowisko pracy:

para wodna, węglowodory oraz większość związków chemicznych

Temperatura max. 450oC, ciśnienie max. 12 MPa

Powstała na bazie włókien naturalnych. Zalecana głównie do instalacji grzewczych, wodociągowych, zarówno do wody ciepłej jak i zimnej oraz w obiegach wód przemysłowych.

Temperatura max. 200oC, ciśnienie max. 8 MPa

Płyta powstał na bazie mieszanki kauczuków NR oraz włókien naturalnych i mineralnych. Polecana do zastosowań w instalacjach niskoparametrowych. Swoją funkcję zachowuje już przy niskich zaciskach.

Temperatura max. 180oC, ciśnienie max. 3MPa.

Poprzez swoją budowę ma dużą szczelność. Bardzo dobrze sprawdzi się przy pracy wody, pary wodnej, paliwa, roztworów soli, słabych kwasów i zasad.

Temperatura max. 400oC, ciśnienie max. 12 MPa.

Wysokosprawna płyta zalecana głównie do instalacji z parą wodną o wysokich parametrach.

Skład: włókna węglowe, włókna mineralne, kauczuk NBR.

Temperatura max. 450oC, ciśnienie max. 10 MPa.

Płyta uszczelkarska przeznaczona do pracy do niemal wszystkich mediów wliczając w to kwasy i zasady.

Temperatura max. 250oC, ciśnienie max. 6 MPa.

Przeznaczona do uszczelniania w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Zaprojektowana do instalacji wody pitnej.

Temperatura max. 350oC, ciśnienie max. 10 MPa.

Płyta przeznaczona do pracy w środowisku paliw, olejów, wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych Temperatura max. 180oC, ciśnienie max. 4 MPa.

Płyta przeznaczona do pracy w środowisku wody zimnej i gorącej, pary wodnej, produktów petrochemicznych, słabych kwasów i zasad.

Temperatura max. 200oC, ciśnienie max. 4 MPa.

Płyta do pracy w środowisku wody zimnej i  gorącej, pary wodnej, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad oraz gazów obojętnych. 

Temperatura max. 300oC, ciśnienie max. 9 MPa.

Płyta przeznaczona do pracy przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów.

Temperatura max. 400oC, ciśnienie max. 8 MPa.

Płyta przeznaczona do pracy przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów.

Temperatura max. 400oC, ciśnienie max. 12 MPa.

Środowisko pracy: olej, benzyna, nafta i inne produkty petrochemiczne oraz alkohole, para wodna i woda.

Temperatura max. 350oC, ciśnienie max. 11 MPa.

 

Środowisko pracy: olej, benzyna, nafta i inne produkty petrochemiczne oraz alkohole, para wodna i woda.

Temperatura max. 350oC, ciśnienie max. 12 MPa.

Płyta powstała z dwóch warstw grafitu ekspandowanego, wzmocnionego wkładką ze stali nierdzewnej w postaci perforowanej blachy o grubości 0,1 mm. Przeznaczona do pracy w środowisku większości substancji chemicznych, z wyjątkiem silnie utleniających.

Temperatura max. 550oC, ciśnienie max. 12 MPa.

 

Płyta przeznaczona szczególnie do pracy w środowisku stężonych kwasów nieorganicznych i organicznych, ale także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym

Maksymalne ciśnienie 4 MPa  

Minimalna temperatura pracy ciągłej -200°C

Maksymalna temperatura pracy ciągłej 260°C

Główne atuty płyty to: dobra odporność chemiczna (kwasy, rozpuszczalniki, węglowodory, czynniki chłodnicze, woda),  materiał nie ulega starzeniu się, bardzo dobre właściwości szczelne, nie absorbuje wody, łatwe utrzymanie/konserwacja.